Výklady, poutače, světelné butony, orientační a informační systémy

_informační_systém_v_Uherském Hradišti__

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.Stanoviště č. 1, 2:Palackého náměstí
  Stanoviště č. 3, 4:Masarykovo náměstí
  Stanoviště č. 5:ulice Protzkarova
  Stanoviště č. 6:Mariánské náměstí
  Stanoviště č. 7:Vlakové nádraží
  Stanoviště č. 8:OD Centrum
  Stanoviště č. 9:Autobusové nádraží
  Stanoviště č. 10:Kino Mír
  Stanoviště č. 11:Minas - Magnum
  Stanoviště č. 12:ulice Františkánská
  Stanoviště č. 13:ulice Havlíčková
2.Roční nájemné:3.000,- Kč za 1 šipku
3.Cena realizace :400 - 1.000,- Kč

VEDLEJŠÍ ÚDAJE

Nabízíme Vám umístění reklamy v rámci šipkového infosystému na nejfrekventovanějších pěších zónách v Uherském Hradišti dle Vašeho výběru až na 11 místech.

UKÁZKY STANOVIŠŤ INFOSYSTÉMU

Stanoviště č. 5 - ul. Protzkarova Stanoviště č. 4 - Masarykovo nám.

_výstrče_a_poutače________________

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.Umístění:dle dohody
2.Reklamní plocha:do 0,6 m2
3.Roční nájemné:dle dohody
4.Doba pronájmu:min. 6 měsíců
5.Cena výroby:individuální

VEDLEJŠÍ ÚDAJE

UKÁZKY REALIZOVANÝCH VÝSTRČÍ

Akvárium Uherské Hradiště Výstrče sodovkárny KOWA

_markýzy_a_světelné_reklamy______________

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.Umístění:dle dohody
2.Reklamní plocha:převážně bez omezení
3.Roční nájemné:dle dohody
4.Doba pronájmu:dle dohody
5.Cena výroby:individuální

VEDLEJŠÍ ÚDAJE


© BEL s.r.o., Uherské Hradiště