Vnější středněplošná reklama - midiboard

____město_Uherské_Hradiště__________

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.Umístění:Uherské Hradiště
  - Mararykovo náměstí
  - Mariánské náměstí
2.Reklamní plocha:150 x 200 cm 1 plocha
3.Roční nájemné:24.000,- Kč / 1 plocha
4.Doba pronájmu:min. 6 měsíců
5.Cena výroby :grafika 800 - 2000,- Kč
realizace 4000 - 6000,- Kč

VEDLEJŠÍ ÚDAJE

Systém MOBILNÍ MIDIBOARD je novým druhem media určeným pro středně plošnou reklamní inzerci, zejména ve městech na pěších zónách.
Výhody systému:
  - možnost umístění reklamy v městských centrech
  - dlouhá životnost (plotterová grafika - polep foliemi)
  - dostupná cena
  - montáž a údržbu provádí reklamní agentura BEL
  - po ukončení nájmu může zákazník použít reklamní tabuli k jiným účelům ( výplň midiboardu je jeho majetkem )

____město_Uherský_Brod_____________

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.Umístění:Uherský Brod
  - Mararykovo náměstí
2.Reklamní plocha:150 x 200 cm 1 plocha
3.Roční nájemné:24.000,- Kč / 1 plocha
4.Doba pronájmu:min. 6 měsíců
5.Cena výroby :grafika 800 - 2000,- Kč
realizace 4000 - 6000,- Kč

VEDLEJŠÍ ÚDAJE

Systém MOBILNÍ MIDIBOARD je novým druhem media určeným pro středně plošnou reklamní inzerci, zejména ve městech na pěších zónách.
Výhody systému:
  - možnost umístění reklamy v městských centrech
  - dlouhá životnost (plotterová grafika - polep foliemi)
  - dostupná cena
  - montáž a údržbu provádí reklamní agentura BEL
  - po ukončení nájmu může zákazník použít reklamní tabuli k jiným účelům ( výplň midiboardu je jeho majetkem )

UKÁZKA REALIZOVANÝCH MIDIBOARDŮ

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí
pozice č. XX
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
příklad umístění
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí
pozice č. XX
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí
pozice č. XX
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí
pozice č. XX
UHERSKÝ BROD
Masarykovo náměstí
pozice č. XX
UHERSKÝ BROD
Masarykovo náměstí
pozice č. XX

© BEL s.r.o., Uherské Hradiště